1. Dutch
 2. Refinitiv Privacyverklaring

WORDT VAN KRACHT OP 16 APRIL 2019

Refinitiv Privacyverklaring

Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe de Refinitiv Group of Companies (“Refinitiv”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt, opslaat en beschermt, in het kader van onze dienstverlening. Tevens geeft het u informatie over uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen hebt over hoe we omgaan met uw gegevens.

Op wie deze verklaring betrekking heeft en wat zij dekt

Deze verklaring geldt voor personen die gebruikmaken van een website, applicatie, inclusief mobiele applicatie (“app”), producten, software of diensten van ons die hyperlinks bevatten naar deze verklaring (we noemen deze onze “Diensten”).

Het is niet algemeen van toepassing op personen wiens persoonsgegevens onderdeel vormen van de inhoud opgenomen in onze producten, maar u kunt hier meer informatie vinden over dit onderwerp.

Refinitiv verschaft informatiediensten voor professionals. Onze diensten zijn doorgaans niet op kinderen gericht.

Afhankelijk van de service kunnen wij aanvullende of afwijkende privacyverklaringen of -kennisgevingen verstrekken voor specifieke interacties die u hebt met ons of om te benadrukken hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie voor specifieke diensten. Wanneer we dit doen, zal het duidelijk zijn welke verklaringen gelden voor welke interacties en diensten. Bijvoorbeeld, als u een van onze mobiele applicaties gebruikt, verstrekken wij u een afzonderlijke verklaring met betrekking tot een bepaald type gegevens, verzameld via deze app.

Binnen onze diensten kunnen zich links bevinden naar websites van derden of toepassingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy naleving van websites of toepassingen van derden. U dient deze websites of toepassingen controleren op hun privacybeleid en de voorwaarden die daarvoor gelden.

Privacy van kinderen. Onze diensten zijn doorgaans niet gericht op kinderen. In de beperkte omstandigheden waar we persoonsgegevens over kinderen kunnen verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een educatief pakket, zullen we voldoen aan richtlijnen van de branche en de geldende wetten.

Terug naar boven ↑

Wie wij zijn

Refinitiv is een wereldwijde onderneming die bestaat uit vele juridische entiteiten.

Voor sommige diensten nemen we beslissingen over hoe persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van een dienst (Refinitiv is in dit geval een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens), en voor andere diensten gebruiken we alleen persoonsgegevens zoals geïnstrueerd door onze klanten (Refinitiv is in dit geval een verwerker van persoonsgegevens). Hieronder vindt u meer informatie over de gevallen waarin Refinitiv een verwerkingsverantwoordelijke is van persoonsgegevens en vindt u informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.

Voor meer informatie over de producten waarin we functioneren als een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, bezoekt u deze site: https://www.refinitiv.com/en/policies/refinitiv-as-a-controller. Als u in de Europese Economische Ruimte contact wilt opnemen met de Refinitiv-entiteit die verwerkingsverantwoordelijke is voor de diensten die voor u relevant zijn, neemt u contact op met de volgende bedrijven. Als u niet zeker weet met welke entiteit u contact moet opnemen, of zich op een andere locatie bevindt, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Terug naar boven ↑

Bronnen van persoonlijke informatie

 • Wij verzamelen persoonsgegevens over u via uw interacties met ons en van bepaalde derde partijen en andere bronnen (zoals uw werkgever of de abonnee die toegang verleent tot onze diensten of via algemeen toegankelijke bronnen waar toegestaan).
 • We verkrijgen persoonsgegevens van u:
  • via uw interacties met ons en onze diensten, zoals bij aankoop of gebruik van onze diensten, bij inschrijving voor een evenement, aanvragen van informatie of wanneer u ons belt voor ondersteuning (houd er rekening mee dat we onze telefoongesprekken wellicht opnemen of bewaken voor naleving en kwaliteitsborging)
  • via uw systeem/apparaat en gebruik van onze diensten. Onze servers, logbestanden en andere technologieën verzamelen automatisch informatie, die ons helpt bij het beheren, beschermen en verbeteren van onze diensten, het analyseren van het gebruik en het verbeteren van de gebruikerservaring
  • via cookies of soortgelijke technologieën, opgenomen in onze diensten. Meer informatie over cookies en hoe u het gebruik ervan kunt beheren, kunt u hier vinden en informatie met betrekking tot reclame op basis van interesses en mobiele reclame kan hier worden gevonden
 • Wij verzamelen eveneens persoonsgegevens over u via derden zoals:
  • de perso(o)n(en) die voor u de toegang tot onze diensten verzorg(t)(en) (bijvoorbeeld uw werkgever of onze abonnee) om een gebruikersaccount aan te maken
  • een organisatie waartoe u behoort indien deze organisatie u toegang biedt tot onze services (zoals een bibliotheek die u toegang biedt tot sommige van onze diensten zoals onze juridische informatieproducten)
  • partners en dienstverleners die met ons samenwerken met betrekking tot uw dienst
  • openbare bronnen zoals openbare websites, open databases van de overheid of andere gegevens in het publieke domein, om ons te helpen de gegevensnauwkeurigheid in stand te houden en de diensten aan te bieden en te verbeteren

Terug naar boven ↑

Welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen

 • Het soort persoonsgegevens dat we verzamelen, hangt af van de wijze van uw interactie met ons en de diensten die u aankoopt of gebruikt.
 • In veel gevallen kunt u kiezen of u ons al dan niet persoonsgegevens verstrekt, maar als u ervoor kiest dat niet te doen, krijgt u mogelijk niet volledig functionerende diensten.
 • De persoonsgegevens die we verzamelen bestaan uit de volgende onderdelen:
  • Naam en contactgegevens, zoals voornaam en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens
  • Accountgegevens, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie voor verificatie en toegang
  • Gebruikersinhoud, zoals communicaties en bestanden die u hebt verstrekt in verband met uw gebruik van de services
  • Betalingsinformatie, zoals het nummer van de betaalpas waarmee u hebt betaald (creditcard of bankpas), de veiligheidscode gekoppeld aan uw betaalmethode, als u een betaling uitvoert
  • Apparaatinformatie, zoals informatie over uw apparaat, zoals IP-adres, locatie of provider
  • Gebruiksgegevens en browsergeschiedenis, zoals informatie over hoe u navigeert binnen onze diensten, uw browsegeschiedenis en de elementen van onze diensten die u het vaakst gebruikt
  • Locatiegegevens voor diensten met locatiefuncties. Als we uw toestemming nodig hebben voor het verzamelen van geolocatiegegevens, zullen we die apart verzamelen
  • Demografische gegevens, zoals uw land en taal van voorkeur
  • CCTV, als u ons bezoekt of een Refinitiv evenement bijwoont

Terug naar boven ↑

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Dit gedeelte bevat informatie over de doelen waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken en ook de verschillende juridische gronden op basis waarvan wij die persoonsgegevens verwerken. Wij gebruiken persoonsgegevens om de dienstverlening uit te voeren en te verbeteren en voor andere doeleinden die in ons wettelijke belang zijn en eveneens voor beleidsnaleving. Verdere informatie wordt hierna uiteengezet.

Sommige wetten verplichten ons ertoe onze wettelijke redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens uit te leggen. Wij verwerken persoonsgegevens over u op grond van het feit dat deze:

 • noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst: in het geval wij een overeenkomst met u hebben, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de nakoming van die overeenkomst (d.w.z. om u te voorzien van diensten)
 • in onze wettelijke belangen of die van derden: details van deze wettelijke belangen worden hierna nader beschreven (bijvoorbeeld de levering van diensten waartoe wij contractueel verplicht worden door een derde partij, zoals uw werkgever of onze abonnee)
 • wanneer u ons uw toestemming geeft: wij vragen u alleen om uw toestemming met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens waar dat nodig is en, indien nodig, verzamelen we deze afzonderlijk en vragen u daar op duidelijke wijze toestemming voor
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitspraak van een rechtbank of een regelgevende instantie)

U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de juridische gronden waarop wij ons beroepen in relatie tot een specifieke verwerking van uw persoonsgegevens.

Terug naar boven ↑

Rechtmatige belangen voor gebruik

Wij gebruiken persoonsgegevens voor een aantal rechtmatige belangen, waaronder de levering en verbetering van de dienstverlening, beheer van onze relatie tussen u en ons bedrijf, voor marketingdoeleinden en voor de uitoefening van onze rechten en verantwoordelijkheden. Meer gedetailleerde informatie over deze rechtmatige belangen wordt hierna uiteengezet.

 • voor het instellen en beheren van uw account, technische en klantenondersteuning en training, verificatie van uw identiteit en voor toezending van belangrijke account-, abonnements- en service-informatie
 • voor het beheer van onze relatie met u, onze activiteiten en onze externe leveranciers (bijv. voor verzending van facturen)
 • voor levering en advies op maat betreffende content, zoals nieuws, onderzoek, verslagen en zakelijke informatie. Wij analyseren uw gebruik van onze diensten om suggesties te doen over functies of services waarvan wij denken dat u daar ook geïnteresseerd in zou zijn en om onze dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken
 • om uw ervaringen met onze diensten persoonlijker te maken. Wij slaan mogelijk browse- en gebruiksinformatie op om uw zoekopdrachten binnen onze diensten relevanter te maken en gebruiken deze inzichten om u online reclame te tonen op onze websites en applicaties. Uw keuzes met betrekking tot marketing worden hier uitgelegd. Wij dragen mogelijk soms uw persoonsgegevens over aan andere diensten van ons zodat wij alle diensten die wij u leveren, intuïtiever kunnen maken (bijv. in plaats van u vaak om de invoer van dezelfde gegevens te moeten vragen)
 • om contact met u op te nemen met betrekking tot het houden van enquêtes of rondvragen waaraan u besluit deel te nemen en om de verzamelde gegevens voor marktonderzoek te analyseren
 • om informatie weer te geven die u besluit te plaatsen, delen, uploaden of beschikbaar te maken in chatrooms, messaging-diensten en netwerk- en evenementenforums (waaronder profielen voor netwerken en evenementen) en daaraan gerelateerde samenwerkingen, peer-to-peer connecties, spelletjes en informatie-uitwisseling
 • om aan derden, die onze diensten aan u beschikbaar hebben gemaakt (bijvoorbeeld uw werkgever of onze abonnee), inzichten over het gebruik van de services te leveren
 • voor interne onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden en voor het verbeteren, testen en uitbreiden van de opties en functies van onze diensten
 • om u te voorzien van marketinginformatie zoals bij wet is toegestaan
 • om tegemoet te komen aan onze interne en externe audit vereisten, waaronder onze informatiebeveiligingsverplichtingen (en als uw werkgever of onze abonnee u toegang tot onze diensten verschaft, om te voldoen aan hun interne en externe audit vereisten)
 • voor de naleving van onze algemene voorwaarden
 • om de rechten, privacy, beveiliging, netwerken, systemen en eigendommen van ons of die van andere personen te beschermen
 • voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf of andere schending van wetten of voorschriften, voorkomen van verliezen of fraude
 • om te voldoen aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsdiensten, regelgevende autoriteiten en andere publieke en overheidsinstanties, ook wanneer deze zich buiten uw eigen land bevinden
 • om onze rechten uit te oefenen en ons te verdedigen tegen claims en te voldoen aan de wetten en voorschriften die gelden voor ons of voor derden met wie wij samenwerken
 • om deel te nemen aan, of het onderwerp te zijn van, een verkoop, fusie, overname, reorganisatie, joint venture, toewijzing, overdracht of andere maatregel met betrekking tot het geheel of een deel van onze onderneming, activa of aandelen (ook in verband met een faillissement of overeenkomstige procedures)

Waar wij ons baseren op wettelijke belangen als een wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoeken wij naar een balans tussen deze belangen en uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Voor meer informatie over hoe deze afweging is uitgevoerd, neemt u contact op met ons Privacy Team.

Terug naar boven ↑

Marketing

We sturen u via diverse platforms, waaronder e-mail, telefoon, SMS, direct mail en websites, marketinginformatie en informatie over evenementen toe. Waar dat vereist wordt door de wet, zullen wij u expliciet vragen u aan te melden voor het ontvangen van marketing van ons. In alle marketingcommunicatie nemen we instructies op over hoe u zich voor toekomstige e-mails kunt afmelden.

Wij respecteren uw marketingvoorkeuren. U hebt het recht u af te melden voor de ontvangst van direct marketing en doelgerichte online reclame.

Afmelden voor e-mailmarketing

Wanneer wij e-mailreclame sturen, bieden wij u opties om u af te melden voor de ontvangst van onze e-mails. Om uw e-mailvoorkeuren voor marketingberichten bij te werken, verzoeken wij u de site voor instellen van e-mailvoorkeuren te bezoeken; een link naar die site wordt gewoonlijk opgenomen in e-mails die u van ons ontvangt. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de functie “Contact opnemen” van een specifieke dienst, kunt u praten met uw contactpersoon bij Refinitiv of contact opnemen met ons Privacy Team.

Als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie via e-mail, kunnen wij u nog wel service-mededelingen of belangrijke informatie blijven toesturen met betrekking tot uw accounts en abonnementen (voor doeleinden zoals het bieden van klantondersteuning).

Interest-Based Advertising (IBA)

Met behulp van Interest-Based Advertising (IBA) kan Refinitiv gebruikers van haar diensten gerichte advertenties tonen. Het idee achter IBA is dat u advertenties te zien krijgt of dat u marketing e-mails ontvangt op basis van het soort inhoud dat u opent of leest. Bijvoorbeeld, als u door ons dienstenaanbod zoekt, zal een van de cookies die op uw apparaat is geplaatst een reclamecookie zijn, zodat wij beter kunnen begrijpen wat voor soort pagina’s of inhoud u interesseert. De verzamelde informatie over uw apparaat stelt ons in staat het in te delen bij andere apparaten die dezelfde interesses hebben getoond. Vervolgens kunnen wij aan gebruikersgroepen advertenties tonen die gebaseerd zijn op gezamenlijke interesses. Voor meer informatie over IBA, gaat u naar: http://www.iab.net/public_policy/behavioral-advertisingprinciples.

Afmelden voor IBA

Als u zich wilt afmelden voor advertenties op basis van uw interesses, wil dat niet zeggen dat u tijdens het gebruik van onze diensten geen advertenties meer zult zien. Het betekent alleen dat we uw persoonsgegevens niet zullen gebruiken voor IBA en dat alle getoonde advertenties niet op u worden afgestemd. U kunt uw online advertentie keuzes maken op http://optout.aboutads.info of door te klikken op het pictogram AdChoices in een advertentie en dan de instructies te volgen. Verder kunt u zich bij een groot aantal websites afmelden voor advertenties op basis van uw interesses via de Opt Out Tool van het Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices) en in de EU via http://www.youronlinechoices.com/. Als u cookies verwijdert, een ander apparaat gebruikt of van browser verandert, moet u zich mogelijk opnieuw afmelden.

Advertenties op mobiele apparaten

Mobiele apparaten zijn voorzien van een identificatiecode, waarmee bedrijven gerichte advertenties naar een specifiek mobiel apparaat kunnen sturen. Vaak kunt u advertentie tracking op mobiele apparaten uitschakelen of u kunt via de privacy-instellingen van het apparaat de identificatiecode voor advertenties resetten. Daarnaast is er de AppChoices-app, die u controle geeft over advertenties op uw mobiele apparaat: http://youradchoices.com/appchoices. Bovendien kunt u op uw mobiele apparaat locatiebepaling uitschakelen. Als u advertentie tracking of locatiebepaling uitschakelt, betekent dit dat wij de informatie die verzameld wordt via de identificatiecode voor advertenties niet langer gebruiken voor het tonen van advertenties. Het aantal advertenties dat u ziet blijft waarschijnlijk gelijk, maar ze zijn niet langer gebaseerd op uw interesses en daarom misschien minder relevant voor u. Wanneer wij uw toestemming nodig hebben om informatie te verzamelen over uw locatie, zullen wij u daarom vragen.

Terug naar boven ↑

Hoe wij persoonsgegevens delen

Wij delen persoonsgegevens binnen de Refinitiv Group met onze zakelijke partners en externe dienstverleners, met de persoon die u toegang tot onze diensten verstrekt (indien u niet die persoon bent) en in overeenstemming met de wet. Onze externe dienstverleners mogen de door ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend delen of gebruiken voor de dienstverlening aan ons.

Wij delen uw gegevens voor de doeleinden die staan vermeld in deze verklaring, met de volgende categorieën ontvangers:

 • Ondernemingen van de Refinitiv Group
 • degene die u toegang tot onze diensten verstrekt (bijvoorbeeld uw werkgever of onze abonnee)
 • zakelijke partners met wie wij co-branded diensten leveren, content verzorgen of voor het hosten van evenementen, conferenties en seminars
 • derden die ons helpen om diensten te leveren of die optreden in onze naam
 • derden waaraan wij verplichtingen hebben of die door de wet geautoriseerd zijn om persoonsgegevens openbaar te maken (bijv., overheidsinstellingen, politie, rechtbanken en andere overheidsinstanties)
 • derden om deel te nemen aan, of het onderwerp te zijn van een verkoop, fusie, overname, reorganisatie, joint venture, toewijzing, overdracht of andere afstanddoening van alle of een gedeelte van onze zakelijke activiteiten, activa of aandelen (ook in verband met een faillissement of soortgelijke procedures), in welk geval wij uw persoonsgegevens aan aspirant-kopers, verkopers, adviseurs of partners openbaar kunnen maken; uw gegevens kunnen overgedragen activa zijn bij een zakelijke verkoop
 • derden indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten, gebruikers, systemen en diensten (bijv. juridische medewerkers en informatiebeveiligers)
 • iedere persoon met wie u ons hebt verzocht informatie te delen (bijv. als u gegevens uploadt naar een openbaar forum worden die publiekelijk gedeeld)

Terug naar boven ↑

Internationale overdrachten

Refinitiv is een wereldwijde organisatie en uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in het buitenland, ook in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonlijke informatie bieden als uw thuisland. Wij hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wanneer uw persoonsgegevens internationaal worden overgedragen, deze onderworpen zijn aan passende waarborgen in overeenstemming met gegevensbeschermingswetgeving. Vaak maken hiervan ook contractuele garanties deel uit. Meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen (inclusief kopieën, indien relevant) kan worden verkregen door hier contact op te nemen met ons.

Refinitiv heeft netwerken, databases, servers, systemen, ondersteuning en helpdesks over de hele wereld. We voorzien in de behoeften van onze ondernemingen, werknemers en klanten door samen te werken met derden die actief zijn op het gebied van cloud hosting services, bevoorrading en technische ondersteuning. We nemen gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking, beveiliging en overdracht van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen moeten we gegevens openbaar maken of overdragen binnen Refinitiv of aan derden in gebieden buiten uw thuisland, met inbegrip van landen die niet geschikt zijn verklaard voor de doelstelling van gegevensbescherming door de Europese Commissie.

De gebieden waarin deze ontvangers zich bevinden zijn aan verandering onderhevig, maar dit zijn onder andere de Verenigde Staten, Europa, Canada, Azië (inclusief Australië en India) en andere landen waar Refinitiv aanwezig is of aannemers inzet.

Wanneer we persoonsgegevens internationaal overdragen, zorgen we voor waarborgen in overeenstemming met het toepasselijke recht (waaronder de artikelen 44 tot en met 50 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU). Als u meer wilt weten over onze gegevensoverdrachtpraktijken en kopieën wilt ontvangen van alle relevante beschermingsmaatregelen, neem dan contact op met ons Privacy Team.

Terug naar boven ↑

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Refinitiv neemt de veiligheid van persoonsgegevens serieus en we maken gebruik van passende technologieën en procedures ter bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van administratieve, technische en fysieke beveiliging) afhankelijk van het risiconiveau en de geleverde service.

Wij beschikken over een wereldwijd gegevensbeveiliging- en risicomanagement-team, dat wordt geleid door onze Chief Information Security Officer, die verantwoordelijk is voor de implementatie van veilige gegevensverwerkingspraktijken bij Refinitiv.

Ons beleid en onze procedures op het gebied van informatiebeveiliging sluiten nauw aan bij algemeen aanvaarde internationale normen. Ook worden het beleid en de procedures periodiek herzien en bijgewerkt om te voldoen aan de gevoeligheid van de persoonsgegevens die we verwerken en aan de bedrijfsbehoeften, technologische ontwikkelingen en regelgevingsvereisten. Wij hebben passende informatiebeveiligingscontroles geïmplementeerd.

Meer informatie over de stappen die wij hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze informatiebeveiligingspraktijken voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU kan hier worden bekeken: https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/en/pdf/faqs/thomson-reuters-and-the-gdpr.pdf.

Terug naar boven ↑

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw gegevens in overeenstemming met ons opslagschema voor bedrijfsinformatie. Meer informatie over de criteria die worden gehanteerd voor de berekening van de bewaartermijnen worden hieronder uiteengezet.

Bij Refinitiv zorgt een Records and Information Governance-team in samenwerking met ons Privacy Team voor de invoering van richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de bewaring van persoonsgegevens. We hebben een opslagschema voor bedrijfsinformatie, dat is gebaseerd is op een classificatiesysteem bestaande uit bedrijfsfuncties, gegevensklassen en gegevenstypen.

 • Wij berekenen de bewaarperioden van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende criteria:
 • de tijd die nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor we de gegevens hebben verzameld
 • als u of uw werkgever (of een andere abonnee die voor uw toegang tot onze diensten zorgt) niet langer gebruik maken van onze diensten
 • de periode die redelijk is om gegevens te bewaren om aan te tonen dat wij hebben voldaan aan onze rechten en verplichtingen
 • eventuele gelimiteerde periodes waarbinnen claims kunnen worden ingediend
 • alle bewaartermijnen die wettelijk zijn voorgeschreven of aanbevolen door regelgevers, beroepsorganisaties of – verenigingen
 • het bestaan van eventuele relevante procedures

Terug naar boven ↑

Uw rechten

Mogelijk hebt u rechten op grond van Europese en andere wetten om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen en te beperken. U kunt ook bepaalde rechten hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden gebruikt, om te vragen om de overdracht van persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld en om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, wordt hierna uiteengezet.

Wij zullen uw rechten op basis van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving respecteren. U hebt de volgende rechten op basis van de Europese wetgeving en u hebt wellicht gelijkaardige rechten op basis van wetgeving in andere landen.

 • Recht van toegang: het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen over de details van uw persoonsgegevens en een kopie aan te vragen van die persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie: het recht om onjuiste informatie over u te laten corrigeren of verwijderen
 • Recht op wissen (‘recht om vergeten te worden’): het recht om bepaalde persoonsgegevens over u te laten wissen
 • Recht op beperking van verwerking: het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor beperkte doeleinden
 • Het recht om u af te melden voor marketing: u kunt uw marketingvoorkeuren beheren via links om u af te melden die u vindt in de communicaties die u van ons ontvangt, of door naar de desbetreffende site voor het instellen van e-mailvoorkeuren te gaan
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in gevallen waarin onze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een taak van openbaar belang of waarin wij u hebben laten weten dat de verwerking ervan noodzakelijk is voor onze wettelijke belangen of die van derden
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die u aan ons of aan een derde partij beschikbaar hebt gemaakt, worden overgedragen aan u of een derde partij in een machinaal leesbaar formaat
 • Recht om toestemming in te trekken: het recht om alle toestemmingen in te trekken die u eerder hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming

Deze rechten zijn niet absoluut en ze zijn niet altijd in alle gevallen toepasbaar.

In antwoord op een verzoek zullen wij u vragen uw identiteit te verifiëren als dat nodig is en ons informatie te verschaffen die ons helpt om uw verzoek beter te begrijpen. Als wij niet aan uw hele verzoek voldoen of slechts aan een gedeelte ervan, zullen wij de reden ervan uitleggen.

Om uw rechten uit te oefenen bezoekt u de volgende site: https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/5f7a2da0-bed0-45e8-ac2c-c1f297e2efdc/4ae30ef5-8107-4353-a0b5-1bf34dd647f6.html

Terug naar boven ↑

Cookies en vergelijkbare technologieën

Refinitiv en haar externe dienstverleners plaatsen cookies en gebruiken deze en andere technologieën onder meer voor het bijhouden en beheren van gebruikersvoorkeuren, het tonen van gerichte advertenties, het aanbieden van inhoud en het verzamelen van analyse- en gebruiksinformatie. Het gebruik van cookies en andere tracking-technologieën is gestandaardiseerd op alle websites en apps aan de hand waarvan informatie wordt verzameld over uw online activiteiten via apps, websites en andere diensten. Hierna volgt meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën en de manieren waarop u ze kunt beheren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestandje dat op een computer of ander apparaat wordt geplaatst om de gebruiker of het apparaat te kunnen identificeren en om informatie te verzamelen. Afhankelijk van de functie en het beoogde doel wordt een cookie doorgaans ingedeeld in een van vier categorieën, namelijk strikt noodzakelijke cookies, prestatiegerelateerde cookies, functionele cookies en marketing cookies.

Soorten cookies en de reden waarom wij ze inzetten

Absoluut noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk, zodat u op de website kunt navigeren en de functies kunt gebruiken. Zonder deze cookies is uitvoering van door u gewenste functies, bijvoorbeeld het plaatsen van artikelen in een winkelwagentje, niet mogelijk.

Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze websites gebruikt. De verzamelde informatie omvat onder meer de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem, de domeinnaam van de vooraf bezochte website, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek en de geopende pagina’s. Deze cookies verzamelen alleen informatie in geaggregeerde vorm. Prestatiegerelateerde cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen en een betere ervaring te bieden.

Functiecookies: deze cookies houden bij welke keuzes u maakt op een website (zoals uw gebruikersnaam of ID, taalvoorkeuren of het gebied of de regio waarin u zich bevindt) en maken geavanceerde, beter afgestemde functies mogelijk. Verder kan in deze cookies worden bijgehouden hoe u de lettergrootte, het lettertype en andere aanpasbare website-onderdelen hebt veranderd. Ook worden ze gebruikt voor het uitvoeren van gewenste functionaliteit, zoals het bekijken van een video of het plaatsen van een commentaar op een blog. Deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet traceren.

Targeting- en advertentiecookies: deze cookies volgen surfgedrag en worden gebruikt om doelgericht (interesse-gebaseerde) reclame te sturen. Ook kunnen ze worden ingezet om ervoor te zorgen dat u een advertentie slechts een aantal keer te zien krijgt en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. De cookies houden bij welke websites u bezoekt en delen die informatie met andere organisaties zoals adverteerders.

Cookies beheren

Websitecookies beheert u via uw browserinstellingen. Daarbij hebt u altijd de mogelijkheid om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen en zo de instellingen te wijzigen. Als u uw instellingen wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde functies en onderdelen van de diensten niet meer correct werken. Er zijn kleine verschillen tussen de instellingen van de diverse browsers. Kijk voor het beheer van cookies daarom naar de bijbehorende instellingen in uw browser.

Voor gebruikers die meer willen weten over cookies Hier volgen enkele nuttige bronnen die gedetailleerde informatie geven over soorten cookies, hoe ze worden gebruikt en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Volg de onderstaande links voor uitgebreide informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies in een aantal veelgebruikte browsers:

Wij maken gebruik van bepaalde andere volgtechnologieën naast cookies:

 • Local shared objects/Flash cookies: Flash-cookies, ook bekend als local shared objects, zijn ontworpen ter ondersteuning van inhoud van browsers die worden ondersteund door Adobe® Flash. Ze worden doorgaans gebruikt om advertenties en video’s te tonen op websites. Net als bij andere cookies wordt er informatie opgeslagen op uw apparaat. Een deel van die informatie heeft betrekking op inhoud die gebruik maakt van Flash. Verwijdering van Flash-cookies kan uitsluitend in Adobe Flash en niet via uw browser. Raadpleeg de volgende help pagina voor informatie over de wijze waarop u uw privacy-instellingen kunt beheren en Flash cookies kunt verwijderen: http://www.macromedia.com/support/ documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.
 • Webbakens: Onze internetpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen in de vorm van een webbaken bevatten (ook wel ‘single-pixel gif’ of transparante grafische afbeelding genoemd). Het gebruik hiervan dient bijvoorbeeld om cookies toe te passen op onze websites, het aantal gebruikers te tellen dat de websites heeft bezocht, diensten uit te voeren en de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. Verder voegen we soms webbakens toe aan onze marketinge-mails of nieuwsbrieven om na te gaan of de e-mail is geopend en of er links zijn aangeklikt. Webbakens worden ook gebruikt om u op interesse gebaseerde advertenties te sturen.
 • Webserver- en applicatielogboeken: onze servers verzamelen automatisch specifieke gegevens die ons helpen de diensten te beheren en te beschermen, het gebruik te analyseren en een betere gebruikerservaring te bieden. De verzamelde informatie omvat onder meer:
  • Het IP-adres en het type browser
  • Informatie over het apparaat, waaronder de Unique Device Identifier (UDID), het MAC-adres, de Identifier For Advertisers (IFA) en vergelijkbare identificatiecodes die wellicht door ons of andere partijen worden toegewezen
  • Het besturingssysteem en andere technische gegevens over het apparaat
  • De stad, de staat en het land waar u onze website opent
  • De bezochte pagina’s en de geraadpleegde, opgeslagen en gekochte inhoud
  • De ingevoerde informatie of tekst
  • De links en knoppen die u hebt aangeklikt
  • De URL’s die u voor en na gebruik van onze diensten hebt bezocht

“Niet volgen”-signalen

Sommige browsers sturen Do Not Track (DNT)-signalen naar websites. We verwerken, veranderen en wijzigen DNT-verzoeken of -signalen van deze browsers op dit moment niet, omdat er binnen de bedrijfstak nog geen gemeenschappelijke interpretatie van DNT-signalen bestaat. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen en zullen onze werkwijze betreffende DNT zo nodig opnieuw beoordelen.

Verbinding via sociale netwerken

Een aantal van onze diensten bevat functionaliteit van sociale media, zoals widgets en de vind-ik-leuk-knop van Facebook®, deelknoppen en interactieve mini-programma’s. Verder is het bij sommige van onze diensten mogelijk om in te loggen met uw account op sociale media, zoals Facebook of LinkedIn. Als u besluit om via social media of een vergelijkbare dienst in te loggen, ontvangen en bewaren wij mogelijk authenticatiegegevens van de desbetreffende dienst om u te laten inloggen en mogelijk ook informatie die u besluit te delen als u verbinding maakt met deze diensten. Deze diensten kunnen informatie verzamelen zoals de internetpagina’s die u hebt bezocht en uw IP-adressen. Daarnaast kunnen ze cookies plaatsen om functies correct te laten werken. Refinitiv is niet verantwoordelijk voor de beveiliging of privacy van de informatie die deze derden verzamelen. U wordt aangeraden om kennis te nemen van de privacyverklaringen of -richtlijnen die van toepassing zijn als u verbinding maakt met diensten van derden, zulke diensten gebruikt of zich bij zulke diensten aanmeldt. Als u wilt voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met de aanbieder van uw sociale-media-account of andere gebruikers van de sociale media, dient u uw sociale-media-account niet te koppelen aan uw account voor de diensten en via de diensten geen informatie te delen op sociale netwerken.

Terug naar boven ↑

Waar u meer informatie kunt vinden over onze producten en diensten

Deze verklaring heeft in het algemeen betrekking op de persoonsgegevens die wij verzamelen over gebruikers in verband met de services, waarbij wij beslissingen nemen over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt (Refinitiv als verwerkingsverantwoordelijke). U kunt echter klikken op “Meer informatie” hieronder voor meer informatie over hoe wij de persoonsgegevens verwerken die onze klanten invoeren tijdens onze dienstverlening en waarover Refinitiv geen beslissingen neemt (Refinitiv als verwerker).

Waar we u meer informatie moeten geven over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt met betrekking tot specifieke diensten, zullen wij aparte of aanvullende privacyverklaringen afgeven.

Uw professionele dienstverlener (bijvoorbeeld uw financiële, fiscale, juridische of boekhoudkundige adviseur) en andere derden kunnen uw persoonsgegevens invoeren in de diensten die wij aan hen beschikbaar stellen en uit hun naam hosten. Ze voorzien u wellicht van hun eigen privacyverklaringen. U moet contact met hen opnemen over deze verklaringen en u kunt wellicht ook hun privacyverklaringen vinden op hun websites.

Gebruik van algemeen beschikbare gegevens binnen onze diensten

Veel professionals en derden maken gebruik van algemeen beschikbare informatie om onderzoek uit te voeren (bijv. bij jurisprudentie) of om te voldoen aan hun nalevingsverplichtingen (bijv. bij het uitvoeren van anti witwas controles).

Om hen te helpen, stellen wij informatie beschikbaar die is gehaald uit openbare bronnen zoals openbare websites, open databases van de overheid of andere gegevens uit het publieke domein (waarvan sommige zich achter een paywall bevinden en andere niet).

We nemen privacy serieus en nemen maatregelen om te waarborgen dat wij persoonsgegevens verwerken op evenredige wijze en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

In de gevallen waarin wij niet-gevoelige persoonsgegevens verwerken binnen deze diensten, worden deze doorgaans verwerkt omdat het in het wettelijke belang van ons of van derden is om dat te doen. In de beperkte gevallen waarin we wel gevoelige persoonsgegevens verwerken, doen wij dat doorgaans wanneer:

 • dat nodig is in verband met verplichtingen op basis van wetgeving inzake werkgelegenheid, sociale zekerheid en sociale bescherming
 • persoonsgegevens kennelijk openbaar zijn gemaakt door de persoon op wie de informatie betrekking heeft
 • dat noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische vorderingen of wanneer rechtbanken optreden in hun gerechtelijke capaciteit
 • verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang op basis van de toepasselijke wetgeving

Wij zorgen voor passende maatregelen om uw informatie te beschermen wanneer die internationaal wordt overgedragen om die te beveiligen en ervoor te zorgen dat deze enkel wordt bewaard gedurende een redelijke periode.

Als u graag meer informatie wilt aanvragen over de manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt binnen een specifieke service, neem dan contact op met ons Privacy Team.

Om u te voorzien van extra context over andere producten en diensten die wij aanbieden, hebben we hieronder meer informatie geplaatst over bepaalde gegevensbeschermingspraktijken in onze bedrijven in de sectoren Refinitiv, juridisch en belasting en boekhouding.

Refinitiv producten en diensten

Onze wereldwijde zakelijke diensten financiën en risico leveren aan de financiële sector, aan compliance- en risicoprofessionals en helpen hen met efficiënte tools en gegevens om risico- en compliance-management te beoordelen en te verbeteren, financiële transacties te analyseren en af te sluiten, betere rendementen te genereren en een efficiënte, betrouwbare zakelijke infrastructuur te creëren. Deze diensten zullen persoonsgegevens verwerken die door onze klanten is ingevoerd en zullen eveneens algemeen beschikbare informatie leveren over personen om klanten te helpen met governance, risico en compliance-activiteiten.

Zo levert bijvoorbeeld Refinitiv een service genaamd World-Check, die financiële instellingen, bedrijven, zakelijke dienstverleners, overheden, wetshandhavingsdiensten, toezichthouders en andere World-Check klanten helpt due diligence- en andere screening-activiteiten uit te voeren in overeenstemming met hun wettelijke of reglementaire verplichtingen en risicobeheersingsprocedures die verricht worden in het algemeen belang. Voor deze service slaat Refinitiv mogelijk persoonsgegevens op die door een klant zijn ingevoerd en zal eveneens informatie over personen beschikbaar maken aan een dergelijke klant voor een gebruik, dat beperkt blijft tot naleving en andere doeleinden in het algemeen belang. World-Check heeft zijn eigen privacyverklaring, die hier is te vinden: https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/privacy-statement
.

Voor meer informatie over de manier waarop uw bank, tegenpartij of financiële of risico professionals omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen.

Juridische producten en diensten

Onze wereldwijde juridische bedrijven bieden onderzoek en zakelijk management en efficiency tools aan de juridische sector, waarbij vaak persoonsgegevens worden verwerkt die onze gebruikers invoeren in de diensten. Als bijvoorbeeld een advocatenkantoor onze zakelijke management-services gebruikt, kunnen zij persoonsgegevens vastleggen bij het gebruik van die diensten en kunnen zij ons verzoeken die te bewaren of die te openen uit hun naam (bijv. voor de levering van software-/serviceondersteuning).

Refinitiv erkent en respecteert het feit dat veel van onze klanten en gebruikers van onze juridische dienstverlening (zoals Westlaw en Practical Law) onderworpen kunnen zijn aan ethische verplichtingen ter bescherming van de vertrouwelijkheidsrelatie met hun cliënten. Wanneer we handelen als dienstverlener met betrekking tot de persoonlijke of vertrouwelijke informatie die onze klanten of gebruikers invoeren in onze juridische diensten, doen we dit in overeenstemming met hetgeen de wet toestaat en maken we alleen gebruik van dergelijke informatie om onze diensten te leveren, te beheren en te verbeteren, ondersteuning te bieden aan gebruikers of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Belasting- en boekhoudkundige producten en diensten

Onze wereldwijde belasting- en boekhoudkundige diensten bieden hulpmiddelen ter ondersteuning van fiscale en boekhoudkundige professionals. Deze diensten verwerken doorgaans persoonsgegevens namens onze klanten bij het gebruik van onze diensten. Deze kunnen gevoelige persoonsgegevens bevatten, zoals gegevens waaruit zou kunnen worden afgeleid welk(e) ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid en/of gezondheidstoestand een persoon heeft. Als bijvoorbeeld een accountant onze fiscale en boekhoudkundige software gebruikt, kunnen ze deze gebruiken om informatie te verwerken over personen en kunnen zij ons verzoeken die informatie te bewaren of die te openen uit hun naam (bijv. bij de levering van software/service-ondersteuning).

Als u meer wilt weten over de persoonsgegevens die uw accountant of fiscale professional bewaart, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen.

Terug naar boven ↑

Hoe u contact opneemt met ons

Als u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming of deze verklaring, of andere zorgen over de manier waarop wij informatie over u verwerken, neem dan contact op met ons Privacy Team op privacy.enquiries@refinitv.com of schrijf naar Privacy Team, Refinitiv, 30 South Colonnade-Canary Wharf, London E14 5EP, Verenigd Koninkrijk.

Als u niet tevreden bent met de reactie, raden wij u aan uw vraag door te sturen naar onze functionaris gegevensbescherming op dpprivacyofficer@refinitiv.com of door te schrijven naar Data Protection Officer, Refinitiv, 30 South Colonnade-Canary Wharf, London E14 5EP, Verenigd Koninkrijk.

Een klacht indienen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop Refinitiv uw persoonsgegevens beheert, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende privacy-autoriteit. In de Europese Economische Ruimte is dat de desbetreffende toezichthoudende autoriteit in het land of gebied waar:

 • u ingezetene bent
 • u werkt, of
 • de vermeende inbreuk plaatsvond

Een lijst met nationale autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte kunnen hier gevonden worden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Terug naar boven ↑

Updates van deze verklaring

Deze verklaring kan worden geactualiseerd. Alle toekomstige wijzigingen in of aanvullingen op de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring en die u aangaan, zullen aan u worden doorgegeven via een passend kanaal. Wij kunnen bijvoorbeeld een duidelijk zichtbare mededeling op de website van een product plaatsen of u een e-mail toesturen om u op de hoogte brengen van een update van de verklaring.

Terug naar boven ↑